מכתב גלוי לנשיא החדש של לשכת רואי חשבון

ברכותינו לרגל בחירתך לתפקיד החשוב בו אתה עומד בראש הארגון וקבוצת בעלי המקצוע הגדולה ואולי החשובה ביותר בתחום המיסים. אנו מאחלים לך הצלחה בייצוגנו ובהובלת הלשכה להישגים חדשים.

בימים אלו אתה מתחיל את תפקידך וסביר כי תגדיר לעצמך כמה יעדים מרכזיים בתחום החזון, מעבר לטיפול השוטף בנושאים היום- יומיים.

נבקש, אנו הצנועים, להציע שני נושאים אשר לדעתנו הם גם חשובים, גם מהווים שינוי משמעותי וגם יזכו לקונצנזוס רחב בין רואי החשבון ומומחי המס:

פקודת מס הכנסה

השם המדוייק של הפקודה הוא "פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א- 1961”. כלומר, הפקודה (אשר נחקקה לראשונה בזמן המנדט הבריטי- כמדומני בשנת 1941) עברה רוויזיה כללית אחרונה בשנת 1961.

במשך 48 השנים האחרונות התבצעו תיקונים רבים לפקודה, נוספו סעיפים ופרקים, נמחקו חלקים שלמים וכד'. אולם כל תיקון היה נקודתי ועסק בסעיף או מקטע מסויים בלבד. כתוצאה, הפקודה עמוסה וגדושה בכפילויות, סתירות פנימיות בין סעיפים, גישות מנוגדות, עירפולים ו"חורים שחורים".

בכל פעם שמתקיימת שיחה על כך עם אנשים מהרשות למיסים, ישנה הסכמה כללית שהגיע הזמן לכתוב מחדש את הפקודה ולהשליט סדר בתחום זה, כך שתתקבל חקיקה קוהירנטית, ברורה ו"נקיה".

לפיכך, נבקש ונציע כי תיזום מהלך ביחד עם הרשות למיסים, גופי מייצגים נוספים ואחרים כדי לקדם מהלך של כתיבה מחדש של פקודת מס הכנסה- לא שינויים בחקיקה אלא רק השלטת סדר.

הביטוח הלאומי

אחד השינויים החשובים והמבורכים ברפורמות האחרונות במס הכנסה היה הקמתו של המוסד להחלטות מס מקדמיות. הדבר משפר את רמת השירות במערכת היחסים בין האזרח לשלטון, וגם אם המחיר הוא החלטה אשר אינה לרוחו של הנישום, היהרו יודע מה צפוי לו.

גם כאשר הפניה למוסד תהיה כרוכה באגרה, יש מי שאמר שהוא מתכנן לרכוש "חופשי חודשי". הערך של הקטנת רמת אי הוודאות משמעותי ביותר גם לנישום וגם למערכת היחסים עם הרשות ונראה כי המדובר בפריצת דרך חשובה ביותר.

מצד שני, ישנו מוסד נוסף, שכולנו מושפעים מהחלטותיו, ובו מערכת חוקים מורכבת ומסובכת משלו- המוסד לביטוח לאומי.

גם בביטוח הלאומי ישנן שאלות רבות חשיבות: תושבותו של מבוטח, התנגשויות אפשריות בין תכנוני מס וזכויות ביטוחיות וכד'. חשוב לציין כי בביטוח הלאומי יכול להיות פער בן שנים רבות בין תשלום המס לבין התביעה כאשר שניהם מתבססים על אותו סטטוס שנקבע אפילו בעת תחילת העיסוק.

לטעמנו, יש מקום לחזור על המהלך המבורך ולהקים גוף להחלטות מקדמיות גם במוסד לביטוח לאומי, כך שגם במקטע חשוב זה יוכל המבוטח לשפר את רמת הוודאות שלו ולדעת מה מצפה לו בעתיד.

אי לזאת, אנו פונים כי תפעל ותקדם ביחד עם המוסד לביטוח לאומי ושאר הגופים הרלוונטים את הקמתו של מוסד להחלטות מקדמיות במסגרת חוק הביטוח הלאומי.

בהצלחה

הערת הכותב

המאמר פורסם (בשינויי עריכה) בחוברת "רואה החשבון" גליון 18 ע"מ 83 תחת הכותרת "אדוני הנשיא"

Page | by Dr. Radut