פס"ד ורד פרי- מה הלאה?

אי אפשר להפריז בחשיבותו של פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (עמה001213/04) הידוע כפס"ד ורד פרי. בפסק דין זה קבע כבוד השופט מגן אלטוביה כי בתנאים מסויימים ניתן לנכות הוצאות טיפול בפעוטות כהוצאה שהוצאה לצורך ייצור הכנסה.

לא לחינם פסק דין זה מוגדר כצונאמי או רעידת אדמה במערכת משפט המס בישראל. בנוסף למהפיכה העקרונית/ רעיונית שפסק דין זה מוביל,יש לו השפעות עצומות על כל מערך המס בישראל ודי בשתי דוגמאות כדי להציג חלק מהבעיות הצפויות.

  1. אמנם פסק הדין דיבר על אשה עצמאית והוצאות הטיפול בילדיה בהיותם פעוטות. אולם אותם עקרונות ניתנים ליישום גם על ידי שכירה,על ידי גבר (היכן נאמר שהטיפול בילדים חייב להיות על ידי האם?) ולא ברור עד איזה שלב/ גיל ניתן לתבוע את ההוצאה.

  2. גם במקרים של נשים מעוטות הכנסה אשר אינן מגיעות לסף המס (ומרבית הכנסתן משמשת למימון הטיפול בילדיהן) עדין הן משלמות דמי ביטוח לאומי. הפחתת ההכנסה תביא להפחתת דמי הביטח הלאומי. אלפי שקלים לשנה לאם.

לאור זאת, ברור לחלוטין מדוע פנתה הרשות למסים בערעור לבית המשפט העליון על פסק דין זה.

עם זאת, עד שתצא הלכה מירושלים, אנו- רואי החשבון החיים את היום- יום צריכים לשאול את עצמנו אם אנו תובעים את הוצאות הטיפול בזאטוטים של לקוחותינו (מטעמי נוחות בלבד נתייחס לאמהות) או לאו.

מצד אחד, יש פסק דין המאפשר את תביעת ההוצאה ולאמיתו של דבר, נחטא כלפי האמהות באם לא נתבע את הוצאות הטיפול בפעוטות על פי שיקול דעתנו המקצועי. ההבדל יכול להיות משמעותי עבורן.

מצד שני, תביעת ההוצאות יכולה ליצור שורה ארוכה של בעיות. להלן מספר דוגמאות:

  1. הרשות למסים הודיעה כי היא לא תיישם את פסק הדין. לפיכך, אותם תיקים שיגיעו לדיון, ההוצאה תיפסל ולכל היותר התיק יוקפא עד למתן פסק הדין בעליון.

  2. אם בית המשפט העליון יהפוך את החלטת המחוזי, יצטרכו לקוחותינו להחזיר כספים לרשות המסים (ואפילו ביוזמתן או ביוזמת רואה החשבון שלהן). הדבר ייצור בעיות רבות גם במישור היחסים לקוחה- מייצג.

  3. באותם תיקים שיעברו ללא ביקורת במס הכנסה (רוב התיקים) עלולים להתבצע החזרי מס בניגוד למדיניות ודעת מס הכנסה. קיים חשש ממשי שרואה החשבון שזה יקרה אצלו "יסומן" במשרד פקיד השומה בתור מי שהיה שותף לתרגיל. אולי לא בלתי חוקי, אבל בהחלט לא ראוי.

לכן, רצוי היה כי רשות המסים בישראל תודיע לציבור כי הדו"חות יוגשו ללא תביעת הוצאות הטיפול בילדים אולם אם וכאשר בית המשפט העליון יאשר את פסק הדין במחוזי, אפשר יהיה לחזור ולפתוח שומות אחורה ללא כל טענת התיישנות.

 הערת המחבר

המאמר פורסם (בכותרת "בורא פרי העץ") במגזין "רואה החשבון" גליון 10 (אוגוסט 2008) ע"מ 58

Page | by Dr. Radut