הערה כללית

מאחר והמאמר להלן נכתב לטובת האזרח מן היישוב שאיננו מומחה למיסים, הוקרב במספר מקרים הדיוק הדקדקני לטובת הסבר בהיר של המצב. כמובן שעל כל אדם לקבל ייעוץ מקצועי בהתאם לנתוניו הפרטניים.

 

ידידי היקר

אתה מועסק כיום כשכיר, ובמקביל- עוסק בפיתוח היזמות שלך מתוך תקווה שהיא תבשיל למוצר ואז תוכל לעזוב את העבודה ולהתמסר לפרוייקט הזה. אם זה הצליח לאחרים, יש סיכוי שזה יעבוד גם עבורך.

התוכנית היא להתחיל בקטן, עם הכנסות זעומות ורק כאשר תחוש שהגענו ל"אבן דרך" משמעותית, נצא לדרך רשמית- תפסיק להיות שכיר ותתמסר כולך לפרוייקט שלך.

הבעיה היא מה יקרה אם בשלב כלשהו בדרך, לפני שתהפוך למליונר, תפוטר מעבודתך הנוכחית- האם תקבל דמי אבטלה? תזכורת: דמי אבטלה הנם "רשת הבטחון" של השכיר המאבד את עבודתו. הם אמורים לסייע לו לשרוד את תקופת הביניים עד מציאת העבודה החדשה. אתה רוצה את דמי האבטלה! אם כדי כדי שתוכל להקדיש את אותם חודשים להרמת המיזם שלך והבאתו לרמת מוצר בשל ואם למציאת עבודה אחרת לשלב הביניים.

לכאורה, על פי חוק הביטוח הלאומי, לעצמאים אין זכות לקבל דמי אבטלה ומי שמובטל והכנסתו כעצמאי נמוכה, יקבל רק השלמה בין הכנסתו לדמי האבטלה לכאורה המגיעים לו. מעבר לפגיעה הכספית, הדבר כרוך בהתנהלות לא פשוטה מול המוסד וטרחה לא מועטה. המוסד לבטוח לאומי ידוע בחוסר התלהבותו מתשלום גימלאות ומצטיין באיתור הזדמנויות להתעמר במבוטחים (לפרטים- ראה דו”ח נציב תלונות הציבור).

אגב, שאלה נוספת היא מה אם לשכת התעסוקה תוכל להציע לך עבודה מתאימה (למרות שאתה רוצה להתמסר למיזם שלך). באשר לדרכי ההתנהלות מול לשכת העבודה- מאמר זה אינו עוסק.

מצד שני, להגיד "לא" זו התשובה הקלה והשגויה. יש כמה אפשרויות לבצע את המיזם בלי לפגוע בדמי האבטלה הפוטנציאלים. להלן יוצגו מספר אפשרויות. עם זאת, יודגש ויובהר שעל כל מבוטח לקבל ייעוץ פרטני כדי לבדוק את נסיבותיו האישיות על מנת לראות אם ומה ניתן לעשות.

דרך המלך היא להקים חברה בע"מ למיזם החדש. חברה בע"מ הנה ישות נפרדת מהבעלים/ יזמים ויש לה מעמד משל עצמה מול כל הרשויות. לאמיתו של דבר, בסיכומו של דבר יהיה צורך ברישום חברה בע"מ- הן כדי לקבל את האחריות המוגבלת והן כדי להתנהל עסקית. כך, למשל, הכנסת שותפים ומשקיעים מומלצת ביותר רק באמצעות חברה בע"מ.

ברגע שהמיזם הנו חברה בע"מ, ואתה לא מקבל שכר מהחברה (הרי בשלב זה אין כסף לשלם לך)- כאשר אתה מאבד את עבודתך, הנך מובטל ללא הכנסות אחרות וזכאי לדמי אבטלה.

הבעיה עם שיטה זו היא העלויות: הקמה ותפעול של חברה בע"מ הנם דבר לא זול או טריוויאלי ובשלבים הראשונים אין הפרוטה מצויה בכיסך ואולי תרצה לחסוך את ההוצאות המדוברות. כדי לסבר את האוזן, רק הקמת חברה כרוכה בעלויות של אלפי שקלים ותפעולה- עשרות אלפי שקלים בשנה.

בקצה השני של הסקאלה, יש את המצב בו למיזם אין עדין כל הכנסות. אתה עדין עסוק בפיתוח וגם אם הפצת את המוצר שלך, הוא לאתרי ביטא חינם כך שהכנסותיך לא קיימות.

במצב זה, אינך נחשב לבעל הכנסה או עצמאי ולכן- באופן טבעי זכאי לדמי אבטלה. למעשה, אין לך עדין אפילו חובת רישום מאחר והקריטריון הבסיסי לעסק (הכנסות) לא קורה. אגב, ההוצאות שאתה מוציא כעת לפני הרישום אינן אבודות ועקרונית, ניתן להכיר בהן (במידה מסויימת) גם באיחור.

נותרנו עם מצב הביניים: אתה מפוטר אולם המיזם שלך מניב הכנסות קטנות (נאמר, כמה מאות שקלים בחודש) כך שנרשמת כעצמאי ברשויות. האם זה יעלה לך בדמי האבטלה?

לא בהכרח.

ההגדרה החוקית לא פשוטה, ובנויה במידה רבה על דרך השלילה. אבל- אם הכנסותיך נמוכות והשעות המדווחות על עבודתך כעצמאי ספורות (כן, אני יודע, אתה משקיע בעסק 25 שעות ביממה), בהחלט ייתכן שתחשב מבחינת המוסד כמי שאינו עונה על הקריטריונים להחשב כעצמאי.

המצב הנפוץ יותר הוא שאם אתה עוסק בעסקך פחות מ- 12 שעות בשבוע ומרוויח מעסקך פחות מ- 15% מהשכר הממוצע במשק (כ- 1,400 ₪ לחודש) אינך מוגדר כ”עצמאי” בבטוח הלאומי. לאמיתו של דבר, אתה יכול להרוויח יותר אולם מאחר וההגדרות מורכבות ואנו רוצים לשמור על "מקדם הגנה" בוא נסכים שזה השלב שאתה חוזר להתייעצות נוספת.

במצב כזה, אינך מבוטח בביטוח פגיעה בעבודה- אבל מצד שני, אינך משלם דמי ביטוח ודמי האבטלה שלך אמורים שלא להפגע או להפגע במידה מזערית בלבד.

לסיכום- צא לדרך. נכון, יש סיכונים ואין הבטחות. אבל המצב החוקי לא כל כך מפחיד והסיכויים הם שרשת הבטחון של הביטוח הלאומי עדין תהיה שם אם תזדקק לה, לפחות בשלב א'.

בהצלחה.