YossiN's blog

העובד המתעלל במעביד

הסיפור הבא תפס את עיני מאחר והוא נוגע לרשות המסים, אבל המדובר בסיפור של יחסי עבודה וניהול עובדים:

 

  • בתאריך 18/3/2008 הורתה האחראית על שיבוץ מחדש של עובדת לתפקיד שלא מצא חן בעיניה.

  • למחרת היום יצאה העובדת לחופשת מחלה של חצי שנה.

האנומליה של התנודתיות הנמוכה

הנחת בסיס, ברמת אקסיומה, בתורת ההשקעות היא הקשר בין ביצועים וסיכונים- ככל שפוטנציאל הרווחיות ואפילו הרווחיות הממוצעת גבוהים י

הרחבת חובת הדיווח השנתי למס הכנסה

לקראת המועד האחרון להגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה, ברצוננו להסב את תשומת לב הקוראים שבשקט בשקט, בצעדים קטנים, מס הכנסה פועל להגדלת מעגל המדווחים אשר חייבים להגיש דו"ח למס הכנסה.

דמי פגיעה באמצעות אתר הבטוח הלאומי

שירות חדש באתר: מילוי ושליחת תביעה לדמי פגיעה עם כל המסמכים און ליין.
מעתה אפשר למלא באתר תביעה לדמי פגיעה, לצרף מסמכים ואישורים רפואיים, ולשלוח אותה און ליין לסניף שלך.
את המסמכים אפשר לסרוק או לצלם בסמארטפון.
 

סגירת לשכות ההדרכה לציבור של מס הכנסה

לפני כשבוע, הסגרות לשכות ההדרכה לציבור, חוץ מהלשכה בתל אביב שתמשיך לתת שירות גם למפרי חוק.

שינויים באתר

אולי זה היה צריך לקרות מזמן, אבל עדיף מאוחר מאשר מעולם לא

Pages

Subscribe to RSS - YossiN's blog
by Dr. Radut