אין מחלוקת על כך שסין היא האימפריה הכלכלית של העתיד. אבל, עלתה על דעתי שאלה/ מחשבה: הדבר העיקרי שמאפשר לנו "לרוץ עם" הכלכלה הוא השקעה בשוק המניות. שוק המניות נמצא במתאם סביר למדי עם הכלכלה בפועל ומשקף, במידה רבה את הצפי על מה שעומד לקרות עם הכלכלה שלנו בעתיד.

אם כך, בואו נשווה בין 2 הכלכלות הגדולות: ארה"ב (שתיוצג על ידי מדד SP500) וסין (שתיוצג על ידי מדד שנחאי) בשנים האחרונות. הבדיקה נעשתה על ידי השוואת התשואות החודשיות הממוצעות ב- 10 ו- 20 השנים האחרונות.

יודגש: זו בדיקה ראשונית ומהירה בלבד שנועדה כדי לראות אם יש מקום לבדיקה מעמיקה יותר. כך, למשל, לא נבדקה הספרות המחקרית בתחום ולא בוצעו ניתוחים נוספים.

ולהלן התוצאות, בתמצית:

בממוצע, התשואה בשנחאי על המניות גבוהה דרמטית יותר מאשר בניו יורק. אם בארה"ב ניתן לדבר על ממוצע תשואה שיגיע לחצי אחוז בחודש (בבדיקה על פני 20 שנים) הרי שבשנחאי הממוצע יהיה למעלה מאחוז ואפילו קרוב ל- 2%!

אגב, בבדיקה על פני 5 שנים אחרונות, התוצאה מתהפכת אולם חלק הארי מכך נובע מהמפולת בסין בחודשים האחרונים כך שיש לבדוק בצורה יסודית יותר.

הבעיה היא כאשר מסתכלים על הסיכון בהשקעה כפי שמקובל למדוד אותו באמצעות סטיית התקן של התשואה:

כמעט בכל מדד שנסתכל, התנודתיות של המניות בסין גבוהה דרמטית יותר מאשר בארה"ב- דבר המייצג סיכון. כך, למשל, במשך 20 שנים, היו 5 מקרים בהם השינוי (עליה או ירידה) בארה"ב גבוה מ- 10%. בסין, באותה התקופה הדבר קרה 47 פעמים. לא משנה מה כיוון השינוי, אבל שינוי במדד המניות של 10% בחודש זה דרמטי, לא בריא ומצביע על סיכון או בעיה.

איך משקללים את התשואה העודפת מול הסיכון הגבוה יותר? זו לא שאלה פשוטה, אבל מדד מקובל הוא תשואה חלקי סטיית תקן (מדד שארפ).

על פי מדד שארפ, ברוב המקרים שנבדקו, התשואה בסין כה גבוהה עד שהיא מפצה על התנודתיות והסיכון הרבים יותר. שוב: נתוני 5 השנים האחרונות הפוכים.

האם זה אומר שכדאי להשקיע בסין? לא יודע. צריך לזכור שרובינו כואבים הפסדים יותר ממה שאנו נהנים המרווחים (כהנמן קיבל פרס נובל על תורת הערך שלו ושל טברסקי). אבל, כל שאלה צריכה להתחיל עם העובדות והנתונים. כמאמרו המופלא של היינלין:

"מה הן העובדות? שוב ושוב ושוב – מה הן העובדות? התרחק ממשאלות הלב, התעלם מהארה אלוהית, שכח ש'הכוכבים יגידו', הימנע מדעה, אל תשים לב למה שחושבים השכנים, אל תתחשב ב'גזר הדין של ההיסטוריה' שלא ניתן לנחש אותו – מה הן העובדות, ועד איזו ספרה אחרי הנקודה? אתה מנווט תמיד אל עתיד לא ידוע; העובדות הן הרמז היחיד שלך. תשיג את העובדות!"