פיצול שבח בין בני הזוג

מוסכמה בסיסיסת במס הכנסה היא שניתן לחלק בין בני הזוג את ההכנסות הנובעות מיגיעה אישית וההכנסו האחרות (פסיביות) נזקפות כולן על בן הזוג שהכנסתו (= שיעור המס השולי) הגבוהה יותר.

מתברר שכשהמדובר בשבח חייב במס הדברים אחרים וניתן לפצל את השבח בין בני הזוג ולהנות מהטבות המס של שניהם. לכאורה, זה היה ניתן בעבר אבל מאוד מסובך (כמה באמת ידעו על כך?). אגב, אמנם העניין מוזכר ב"דע חובותיך וזכויותיך" לשנת 2017, אבל לא בחוברת לשנת 2016.

הרשות למסים הוציאה ממש בתחילת החודש הודעה בה על פיה הליך הפיצול הפך להיות יותר פשוט וידידותי, לרבות שאילתה מסייעת לנתוני השבח.

יש לך לקוחות שהיה להם שבח חייב במס? כדאי לבדוק אם יש טעם לבקש תיקון שנים קודמות. קל וחומר שחובה להביא זאת בחשבון בדיווחים לשנת 2017.

 

 

Blog | by Dr. Radut