שיעור הגרים בשכירות- נתונים מבלבלים

אינטואיטיבית, חשבתי שבגלל עליית מחירי הדירות- יותר אנשים יגורו בשכירות מאשר בעבר.

להפתעתי, כאשר מסתכלים על הנתונים, זה לא נראה מאוד בולט. שיעור הגרים בשכירות עלה מ- 24.3% בשנת 1997 ל- 26.7% בשנת 2015. בלי ניתוחים מעמיקים, זה לא שינוי דרמטי.

כשמסתכלים עמוק יותר אל הנתונים, זה משתנה על פי גילאים. שיעור בעלי הדירות בקבוצות הגיל 30-39 שיעור בעלי הדירות ירד מ- 68.7% ל- 55.3%. מצד שני, בקבוצת הגיל 60+ עלה שיעורם מ- 72.1% ל- 78.3%. הכל במהלך 18 השנים 1997- 2015.

סיבות? יש לי השערות משלי. אבל זה שלב ב’ למי שבאמת מתעניין. הצעד הראשון הוא להציג את הנתונים…

 

 

 

Blog | by Dr. Radut