פסיכולוגיה בשירות המדינה?

יש סיפור ידוע על הטית ברירת המחדל שאנשים הרבה פעמים בוחרים שלא להחליט ולקבל את ברירת המחדל. הדוגמה המפורסמת ביותר היא של תרומת איברים- רוב האנשים לא מחליטים ולכן במדינות בהן ברירת המחדל היא שאתה רשום כתורם, אחוז התורמים גבוה דרמטית מאחוז התורמים כשברירת המחדל היא שאינך תורם. ראו את סרטון TED של דן אריאלי, החל מדקה 5.

לאחרונה מקים משרד האוצר ממשק חדש וראו את המכתב שחברות הביטוח שולחות למבוטחים: הנך מתבקש להודיע אם אתה רוצה שלא להיכלל במאגר. כלומר, ברירת המחדל היא לכלול אותך. יישום פסיכולוגי של הטיית ברירת המחדל- אנו לא מכריחים אותך, אבל הנסיון מלמד שמעטים בלבד יטרחו לשלוח את ההודעה.

הם לומדים משהו שם, במשרד האוצר?

Blog | by Dr. Radut