כמה שווים לנו העקרונות שלנו?

בזמנו (2009), עשיתי השוואה בין מדד "מעלה" (המייצג בערך חברות המקיימות אחריות תאגידית) לבין המדד הכללי. המסקנה היתה שהמשקיעים האתיים משלמים על כך בתשואה נחותה של 1.67% לשנה בממוצע. בדיקה עדכנית מראה שעדיין המשקיעים האתיים "מקריבים" תשואה לטובת הערכים בסדר גודל של 0.66% לשנה (אל תטעו- זה הרבה).

 

כעת, מאחר ונחשפתי לנושא קופות הגמל במסלולים ההלכתיים, ביצעתי בדיקה השוואתית דומה לאורך זמן באמצעות אתר "גמלנט".

 

קופת הגמל ההלכתית הותיקה ביותר הנה מיטב דש גמל הלכה הפועלת מסוף 2001 ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

 

השוויתי בין קופה זו לבין מיטב דש גמל כללי מאפריל 2004 ועד אוקטובר 2016 (התקופה המקסימלית שניתן היה לאחזר נתונים). הסיבה שבחרתי בקופה זו להשוואה היתה כדי "לנטרל" משתנים אחרים ובהם מנהל השקעות שונה או מדיניות השקעות ספציפית.

 

בתקופה המדוברת (כ- ½12 שנים) השיגה הקופה ההלכתית תשואה שנתית ממוצעת של 5.60% ואילו הקופה הכללית השיגה תשואה של 7.01% לשנה. כלומר, המשקיעים על פי ההלכה הקריבו כ- 1.4% לשנה על מזבח עקרונותיהם ואמונותיהם.

 

אגב, רציתי לבצע בדיקה דומה על קופת הגמל של הלמן אלדובי על פי עקרונות השריעה, אולם נתוני התשואה שלה לא פורסמו.

 

מה המסקנה? אנשים ראויים להערצה על עקרונותיהם, ערכיהם ואמונותיהם. אולם הם משלמים על כך בתשואה ובשקלים.

 

Blog | by Dr. Radut