לקראת 2017

בעקבות יום עיון של לשכת רואי חשבון,

כמה נקודות לקראת שנת 2017

 

יש הצעה להעלות את מס היסף ל- 3%. במקביל, ה„רצפה” ממנה ישולם מס שבח יירד לכ- 640,000 ₪.

זה לא טריוויאלי! יש לא מעט אנשים שהכנסתם השנתית עולה על סכום זה. מהנדסים בכירים (למשל) פלוס שווי רכב, פלוס קצת הכנסות מהשקעות מהר מאוד ימצאו את עצמם שם.

משכיר דירה? המס שתשלם קופץ מ 10% ל 13%.

קיבלת ריבית? תשכח ממס של 15% ותחשוב 18% (תוספת 20% למס המשולם).


במסגרת חוק ההסדרים, רוצים לעשות אוטומטיזציה של יתרות חובה.

עד עכשיו, אם מנהל נמצא ביתרות חובה בחברה, היו זוקפים לו ריבית רעיונית ובא לציון גואל. אם התיק הגיע לדיון, המפקח היה דורש לראות ביתרת החובה שער / דיבידנד והיינו מתפשרים במיקוח ו„מסחרה” smiley/

על פי ההצעה, מס הכנסה לא רוצה לחכות לדיון (אם יהיה בכלל) והרעיון שלהם הוא להעביר את הנטל לנישום או המייצג. אם יש בחברה יתרות חובה של מנהל. אזי בכפוף לכמה תנאים. זו תחשב אוטומטית משיכה.

באותו הקשר, היה פעם רעיון שחברות רוכשות דירות למגורי הבעלים שישלמו שכר דירה ראוי.

על פי ההצעה, הדירות ייחשבו כמשיכה של הבעלים מהחברה והם יחוייבו במס מלא על כל שווי השוק של החברה.

עוד תכנון / תחמון מס שנגמר…

 


איך הרשות למסים רוצה „לחסל” את השיטה של חברות ארנק או חברות שכיר בע"מ?

הרעיון הוא שוב, אוטומטיזציה. אם חברה נופלת בתוך הגדרות מסויימות, הרווח ייחשב כרווח האישי של האדם. לא ניתן לשיקול דעת, לא פתוח לדיון, אוטומטי.

חברה בע"מ? הרבה פחות אטרקטיבי מבעבר.

 


בקשר לחוק ריבוי נכסים (מס דירה שלישית).

הרשות למסים ציינה שהמדובר בכ- 57,000 בעלי נכסים. אבל! חשבון פשוט מראה שהמדובר בלמעלה מ- 200,000 דירות.

מי שיודע (לא חושב / משער / מעריך. יודע!) מה ההשפעה של הטלת מס על 200,000 דירות- שיקום.


שמעתי (עוד לא ראיתי) במסגרת הכנס:

מס הכנסה שלח לאחרונה מכתבים לבעלי דירות שבדו"ח השנתי שלהם לא מופיע סעיף הכנסה משכר דירה.

בשבועות הקרובים יישלחו מכתבים לבעלי דירות שלא הגישו דו"חות שנתיים למס הכנסה.

לפני מספר שנים היה מהלך דומה . הסיפור הוא שהפעם בוצע טיוב נתונים והפקת לקחים וזה רציני יותר.

נחכה ונראה (או, בלשון גבוהה, נזדיין בסבלנות)…

 

Blog | by Dr. Radut