הצהרת הון הנה כלי אשר מטרתו איתור הכנסות שלא דווחו (ולא שולם עליהן מס). השיטה היא השוואה בין הונו של נישום בנקודה אחת לבין הונו בנקודה השניה. האם הכנסותיו יכולות להסביר את הגידול בהונו כאשר מובאת בחשבון רמת החיים המצופה ממנו?

ידידי, ליאור וורסל מספר על מר אזברגה, אשר במשך 6 שנים עם הכנסה של פחות מ- 4,000 ₪ לחודש בממוצע הצליח לרכוש מגרש בעלות של 350,000 ₪ ומכונית יוקרה בעלות של כ- 323,000 ₪ (והכל, בנוסף להוצאות מחיה צנועות).

הנישום טען בבית המשפט כי הכסף הגיע בהלוואה מקרוב אמיד במזומן. מס הכנסה לא השתכנע מהסבריו לגבי מקור הכסף ותבע ממנו 243,147 ₪.

מתברר שבדיון בבית המשפט, השתכנע השופט מהסברי הנישום מצד אחד והתרשם לרעה מאיכות העבודה שביצעו אנשי מס הכנסה מן הצד השני. לפיכך, הצדיק את הנישום וקיבל את ערעורו.

נקודת אור קטנה בסטטיסטיקה העגומה שבה בדרך כלל הנישומים ניגפים מפני רשויות המס.