ישראלים רבים מחזיקים השקעה בדירות נוספות ומשכירים אותן אם לשם הכנסה שוטפת ואם לשם תשלום המשכנתא ששימשה לרכישה. אנו חושבים שבמקרים רבים המדובר בהשקעה שגויה הנובעת יותר מפסיכולוגיה מאשר כלכלה, אבל לך תתווכח עם פסיכולוגיה…

הבעיה היא שאלת מיסוי ההכנסה משכר דירה, לפחות במקרה בו שכר הדירה עולה על הסכום הפטור (5,080 ₪ לחודש בשנת 2015). קיימים מסלולים רבים (פטור חלקי, מס מופחת, מס מלא בקיזוז הוצאות וכד'). התוצאה היא תמיד תשלום סכום מסויים של מס- גבוה מדי לדעת בעל הנכס ונמוך מדי לדעת הרשות למסים…

נאמר שמשפחת ישראלי משכירה 2 דירות, כל אחת ב- 5,000 ₪. האם ניתן לתבוע פטור על דירה אחת ושיעור מס מופחת על הדירה השניה?

קיימת טענה של מספר מומחי מסוי (למשל- סוראיה או בלנגה) שלמרות שהמצב החוקי לא ברור, ניתן להשתמש בשילוב מסלולים כדי למקסם את הקלת המס. במשרדנו לא נקטנו בגישה זו מאחר וגם אם הדבר ניתן להבין מלשון החוק- הוא עומד בניגוד לרוח החוק ומשימתנו הראשונית היא להגן על לקוחותינו.

לאחרונה, במסגרת השתלמות מקצועית, הצביע עו"ד (רו"ח) יוסי קורן על פרסום של מס הכנסה מתחילת שנת 2015 אשר נותן חיזוק משמעותי לטיעון המאפשר שילוב מסלולי מס ומיקסום ההקלות.

על פי החוזר, בסוף סעיף 2 נכתב 'למען הסר ספק, לא ניתן לדרוש פטור מכוח "חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים), התש"ן - 1990" וגם שיעור מופחת של 10% על הכנסת שכ"ד מאותה דירת מגורים.'

אם לא ניתן לדרוש שילוב בגין אותה דירה, ניתן להבין כי בגין דירות שונות הדבר מותר.

כלומר, משפחת ישראלי מהדוגמה דלעיל תשלם מס הכנסה של 500 ₪ לחודש ולא 1,000 ₪ לחודש. חסכון של 6,000 ₪ לשנה. לטעמנו- זה חסכון משמעותי.

ועכשיו אנו בדילמה: האם להפעיל אסטרטגיה זו?

  • מצד אחד, יש לנו את הגיבוי החוקי לשלב מסלולי מסוי בהשכרת מספר דירות על מנת למקסם את הקלות המס. בנוסף לנוסח החוק ופרשנות מומחים, אנו מתבססים על פרסום מסודר של הרשות למסים הנותן לגיטימציה לפירוש שנתנו.

  • מצד שני, אין לנו ספק שבדיון, יטען המפקח שזה לא תקין- מנוגד לרוח החוק אם לא החוק עצמו ובמדריך נפל כשל בניסוח. כמובן שהמדריך כולל את ההסתייגות המקובלת של "דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק והתקנות".

  • מצד שלישי, יש את השיקולים מחיי המעשה שצריך להביא בחשבון:

  1. הסיכוי שגם אם יהיה דיון, הנושא הזה "יצוף" אינו גבוה.
  2. מצד שני, עבור רוב האנשים הרגילים, תשלום מס גבוה באיחור יכול להיות נושא מאוד כאוב.

מה לעשות? מה לייעץ ללקוחות? לא יודע ואשמח לשמוע את דעת הקוראים.