בתאריך 17/9/2015 פרסמנו בבלוג שלנו על הודעה מוזרה באתר מע"מ ממנה ניתן להבין, לכאורה, על הגדלת התקרה של עוסק פטור רטרואקטיבית מאז תחילת 2014.

משפט המפתח באותו פרסום היה 'מהמחלקה המקצועית של מע"מ נמסר שבשבוע הבא יפורסם חוזר מקצועי עם הנחיות והסברים '.

מאז אותו "שבוע הבא" עבר חודש וכלום לא קרה, ומאומה לא התפרסם. האם יש צורך להרחיב את דעתנו על (חוסר) התנהגות זו של מע"מ?

בימים האחרנים פרסם ידידי דולב חסיד ממשרד קבקוב בלאס ושות' רואי חשבון, מאמר המסביר מה קרה.

בתמצית, הגדלת התקרה של עוסק פטור עברה בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, סעיף 171 1 (ד). החקיקה, אגב, מתאריך 23/7/2009.

האם אנו יכולים היום לפנות אל משרדי מע"מ ולחזור בנו משינוי מעמד של עוסק פטור רטרואקטיבית ו/או לבקש בחזרה את המס שנגבה אם הוא חרג מהתקרה? התשובה שלילית- בדקנו מול משרדי מע"מ והתשובה היא שגם הם מחכים להנחיות ואין להם מושג מה לעשות.

איך זה שאף אחד לא הבחין בכך במהלך 6 השנים האחרונות? כי כשיש כל כך הרבה "סלט", הפליאה האמיתית היא אם זה יהיה המקרה היחידי בחוק זה או בדומים לו.

המבוכה מאוד גדולה בקרב העוסקים בתחום. לאמיתו של דבר, אני מופתע שטרם הוגשה התביעה הייצוגית בענין. אבל הייתי רוצה להתייחס לענין מכוון אזרחי/ כללי יותר:

החוק עצמו משתרע על 128 עמודים, כולל 185 סעיפים (ואלוהים יודע כמה תתי סעיפים) ומתקן 54 חוקים שונים. גם אם נניח שהמדובר בהשמטה וטעות אנוש- איפו זה עוד קרה? איזה סעיפים חקיקה נוספים נופלים בין הכסאות עם תאונות חקיקה שונות ומשונות?

והאם זה קורה רק בחוק זה? קיים ויכוח ציבורי חשוב על חוק ההסדרים והטענה המרכזית היא שהמדובר בחוק המעביר אינספור סעיפים באינספור נושאים המונע, למעשה, דיון רציני. קיבלנו כאן הדגמה חיה לסכנה בחקיקת סלט.

חוק שווה משהו רק אם הוא מיושם, נהיר ואפשרי. חקיקת סל כגון חוק חוק ההתייעלות הכלכלית או חוק ההסדרים עושה למעשה צחוק מכל תהליך החקיקה והמחוקק.

חבל...