שנת השמיטה והבורסה

בזמנו- בשנת 2010 פרסמנו מחקר בו הראינו כי בממוצע, שנת שמיטה הנה שנה בה התשואות בבורסה חלשות ואילו השנה השישית (לפני שנת השמיטה) הנה שנה בה התשואות טובות ביותר.

ענין זה (שנה שישית כשנה טובה) מתאים גם להבטחה בספר ויקרא כ"ה 21, למרות שהברכה שם הנה לתבואה החקלאית ולא, כמובן, לבורסה.

מסקרנות, בדקנו מה עשתה הבורסה בשנת השמיטה (שהסתיימה היום) ובשנה השישית ב"סבב" שאחרי פרסום המאמר. האם יש התאמה בין התחזית לכאורה לביצוע בפועל?

התוצאות (הבדיקה התבצעה על מדד ת”א 25), לדעתנו, מעניינות:

תשס"ט שנה 1 9.78%
תש"ע שנה 2 20.29%
תשע"א שנה 3 7.96%-
תשע"ב שנה 4 5.13%
תשע"ג שנה 5 4.12%
תשע"ד שנה 6 23.44%
תשע"ה שנת שמיטה 9.43%
  • התשואה השנתית הממוצעת היתה 9.17%.
  • תשואת מדד ת"א 25 בשנת השמיטה תשע"ה היתה 9.43% (לא שונה מהותית)
  • אבל התשואה בשנת תשע"ד (השנה השישית) היתה 23.44%. השנה הטובה ביותר בכל השביעיה.

האם זה אומר שצריך לקבל החלטות השקעה על פי ההדרכה של ספר ויקרא? כמובן שלא. אם כבר, לפי ספר קהלת ה' 9.

בנוסף, לא כל הממצאים במחקר המקורי קיבלו אישוש אלא רק חלקם.

מצד שני, בכל זאת- השנה השישית היתה שנה יוצאת דופן בטובה (יותר מפי 3 ממוצע השנים האחרות).

כל שנותר לי הוא לחזור על אחרית דבר של המחקר המקורי: איזק אסימוב צוטט פעם אומר: המשפט הכי מלהיב לשמוע מהעוסקים במדע, המשפט שמבשר על תגלית חדשה הוא לאו דווקא 'אאוריקה!' אלא'זה מוזר...'.

בהתאם, למרות ההסתייגות מהמסקנות שקוראים מסויימים עלולים "לקפוץ" אליהן עקב הממצאים האמפיריים, כולי תקווה שהנתונים שהוצגו יעוררו את ה"זה מוזר....” ויפרו המשך מחקר.

Blog | by Dr. Radut